Beveiliging persoonsgegevens

Genomen maatregelen

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen hebben we gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat wij voor jou verwerken en de risico’s die daaraan verbonden zijn. We streven er naar dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG. Onze website heeft bijvoorbeeld een SSL-certificaat en we maken gebruik van een firewall om misbruik te voorkomen. Daarnaast wordt ons e-mailverkeer versleuteld verstuurt naar jou als klant.

Responsible disclosure-beleid

Daarnaast hebben we een responsible disclosure beleid. Dat betekent dat we – naast het zelf actief zoeken naar kwetsbaarheden in ons systeem — ook open staan voor meldingen van kwetsbaarheden ontdekt door derden. We lossen deze gemelde kwetsbaarheden zo spoedig mogelijk op.

Indien je een kwetsbaarheid in ons systeem hebt gevonden, kun je contact opnemen via security@easeonline.nl.

We beseffen dat de beveiligingseisen en de technologie voortdurend veranderen. Daarom spannen we ons in om de maatregelen die we op basis van dit artikel hebben genomen, voortdurend te evalueren en waar nodig te verscherpen, aan te vullen of te verbeteren.