Privacyverklaring

EaseOnline, gevestigd aan Eykereind 12 5571 EC Bergeijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://easeonline.nl
Adres: Eykereind 12, 5571 EC te Bergeijk
Telefoonnummer: 0497-556493

Jeroen Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van EaseOnline. Hij/zij is te bereiken via security@easeonline.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

EaseOnline verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel in de chat op deze website maakt, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via security@easeonline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EaseOnline verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • EaseOnline analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

EaseOnline neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EaseOnline) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EaseOnline bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

PersoonsgegevensBewaartermijnReden
Voor- en achternaamMinimaal 7 jaar. Deze persoonsgegevens worden na 7 jaar inactiviteit verwijderd.Deze persoonsgegevens bewaren wij zodat contact met je op kunnen nemen. Zowel voor potentiële klanten, huidige klanten en oud klanten. Soms wenst een oud klant nog informatie van EaseOnline, vandaar dat de gegevens verwijderd worden na 7 jaar inactiviteit.
TelefoonnummerMinimaal 7 jaar. Deze persoonsgegevens worden na 7 jaar inactiviteit verwijderd.Deze persoonsgegevens bewaren wij zodat contact met je op kunnen nemen. Zowel voor potentiële klanten, huidige klanten en oud klanten. Soms wenst een oud klant nog informatie van EaseOnline, vandaar dat de gegevens verwijderd worden na 7 jaar inactiviteit.
E-mailadresMinimaal 7 jaar. Deze persoonsgegevens worden na 7 jaar inactiviteit verwijderd.Deze persoonsgegevens bewaren wij zodat contact met je op kunnen nemen. Zowel voor potentiële klanten, huidige klanten en oud klanten. Soms wenst een oud klant nog informatie van EaseOnline, vandaar dat de gegevens verwijderd worden na 7 jaar inactiviteit.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonischMinimaal 7 jaar. Deze persoonsgegevens worden na 7 jaar inactiviteit verwijderd.Deze persoonsgegevens bewaren wij zodat contact met je op kunnen nemen. Zowel voor potentiële klanten, huidige klanten en oud klanten. Soms wenst een oud klant nog informatie van EaseOnline, vandaar dat de gegevens verwijderd worden na 7 jaar inactiviteit.
IP-adres38 maandenIP-adressen worden verzameld door Google Analytics voor een juiste verwerking en weergave van de data in het dashboard.
Locatiegegevens38 maandenDeze gegevens worden verzameld door Google Analytics en worden gebruikt door EaseOnline om de website te verbeteren.
Internetbrowser en apparaat type38 maandenDeze gegevens worden verzameld door Google Analytics en worden gebruikt door EaseOnline om de website te verbeteren.
Gegevens over jouw activiteiten op onze websiteAltijdDeze gegevens worden voor altijd bewaard om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen van verbeteringen op de website en hoe deze aanslaan. Deze worden na 38 maanden geanonimiseerd, maar niet verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

EaseOnline verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EaseOnline gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. EaseOnline gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Soorten cookies die we gebruiken

CookieType cookie
DoubleClickAdverteren
Google AdWords ConversionAdverteren
Facebook Custom AudienceAdverteren
Google Dynamic RemarketingAdverteren
Smartsupp ChatBezoekersinteractie
Google Tag ManagerBenodigdheden
OneSignalBenodigdheden
Google AnalyticsWebsiteanalyse
HotjarWebsiteanalyse
GA AudiencesWebsiteanalyse
Facebook ConnectSocial media
GravatarSocial media

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EaseOnline en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar security@easeonline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . EaseOnline wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EaseOnline neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security@easeonline.nl. EaseOnline heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.